• 15723KITA
  KITA
  Leuchtmittel: 1xE27 15W
  Material: kunststoff multicolor UEO
 • 15724KITA
  KITA
  Leuchtmittel: 2xE27 40W
  Material: kunststoff multicolor USE
 • 15725KITA
  KITA
  Leuchtmittel: 1xE27 40W
  Material: kunststoff multicolor
 • 15726KITA
  KITA
  Leuchtmittel: 2xE27 13W
  Material: kunststoff multicolor
 • 1581BALLA
  BALLA
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: Nickel matt ULEUSE
 • 15811GALACTICA
  GALACTICA
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
 • 15812GALACTICA
  GALACTICA
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
 • 1581-3DRJOEL
  JOEL
  Leuchtmittel: 2xE27 60W
  Material: Nickel matt ULEUSE
 • 1581-4DJOEL
  JOEL
  Leuchtmittel: 2xE27 60W
  Material: Nickel matt ULEUSE
 • 1581-5BALLA
  BALLA
  Leuchtmittel: 2xE27 ILLU 60W
  Material: Nickel matt ULEUSE
 • 15818DARIO
  DARIO
  Leuchtmittel: 1xLED 22W
  Material: chrom nickel matt ADJLED
 • 1582BALLA
  BALLA
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: Nickel matt ULEUSE
 • 15822IMIZU
  IMIZU
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
 • 15827POLLUX
  POLLUX
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
 • 15827-3POLLUX
  POLLUX
  Leuchtmittel: 3xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
 • 15828POLLUX
  POLLUX
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
 • 1583BALLA
  BALLA
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: Nickel matt ULEUSE
 • 15836EARTH I
  EARTH I
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
 • 1584BALLA
  BALLA
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: Nickel matt ULEUSE
 • 15845KOBY
  KOBY
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom ULEUSE
Hintergrundfarbe