• 24132ELIAS
  ELIAS
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: glas chrom 2STEPLEDSWITCHULEUSE
 • 24133ELIAS
  ELIAS
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: glas chrom 2STEPLEDSWITCHULEUSE
 • 24643LAURIE I
  LAURIE I
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24644LAURIE I
  LAURIE I
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24645LAURIE I
  LAURIE I
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24646LAURIE I
  LAURIE I
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24647LAURIE I
  LAURIE I
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24648LAURIE I
  LAURIE I
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24649LAURIE I
  LAURIE I
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24660BAILEY
  BAILEY
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: chrom SWITCHULEUSE
 • 24661BAILEY
  BAILEY
  Leuchtmittel: 1xE27 40W
  Material: chrom SWITCHULEUSE
 • 24662BAILEY
  BAILEY
  Leuchtmittel: 2xE27 40W
  Material: chrom SWITCHULEUSE
 • 24662RBAILEY
  BAILEY
  Leuchtmittel: 2xE27 40W
  Material: chrom SWITCHULEUSE
 • 24664BAILEY
  BAILEY
  Leuchtmittel: 4xE27 40W
  Material: chrom SWITCHULEUSE
 • 24696IMIZU
  IMIZU
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: chrom SWITCHULEUSE
 • 24777EGO
  EGO
  Leuchtmittel: 1xE27 40W
  Material: chrom nickel matt FLESWITCHULEUSE
 • 24778EGO
  EGO
  Leuchtmittel: 1xE27 40W
  Material: chrom nickel matt FLESWITCHULEUSE
 • 24779BENNO
  BENNO
  Leuchtmittel: 1xE27 60W
  Material: chrom nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24873WINDER
  WINDER
  Leuchtmittel: 1xE14 40W
  Material: Nickel matt SWITCHULEUSE
 • 24892CARBON
  CARBON
  Leuchtmittel: 1xE27 40W
  Material: metall carbon optik SWITCHULEUSE
Hintergrundfarbe