OCHRANA ÚDAJOV

Obsah tejto stránky je chránený autorskými právami pre GLOBO Handels GmbH.

Všetky práva vyhradené.

S výnimkou ponúkaných načítaných dát pre použitie v pôvodnej verzii sa použitie textov a obrázkov, vrátane ukážok, bez predošlého napísaného schválenia GLOBO Handels GmbH považuje za urážku predpisov o autorských právach a je to ilegálne.
Vo všeobecnosti je toto platné pre všetky využívania práv ako kopírovanie, preklad alebo iné použitie v elektronickom systéme. Na našej stránke sa nachádzajú obchodné mená a aj značky. Aj keď tak nie sú označené, všetky práva sú platné.