VAROVANJE PODATKOV

Vsebina te spletne strani je zaščitena The content of this website is protected by copyright for GLOBO Handels GmbH.

Vse pravice so pridržane.

Z izjemo ponujenih brezplačnih datotek, za uporabo v originalni verziji, je uporaba besedil, slik ali samo majhnih koščkov prepovedana brez predhodne pisne odobritve GLOBO Handels GmbH in je kazensko odgovorna.
To še posebaj velja za izkoriščevalne pravice kot so duplikati, prevodi ali uporaba v elektronskih sistemih.