Dizajin

U centru pažnje prikazivanja proizvoda, GLOBO se zalaže za funkcionalnost i harmoniju.

Da bi se postigao ovaj cilj, bila je potrebna bliska saradnja između Više Tehničke škole Ferlach i renomiranih dizajnera. Ova nova saradnja rezultirala veliki i atraktivan napredak svih proizvoda - dizajna.

Tokom godina korišćeni su novi dizajnerski trendovi. Iz ovoga, na primer, razvijene su nove mogućnosti dizajniranja rasvete sa LED sijalicama. Sa više od 500 novih proizvoda, predstavljani su noviteti kojima GLOBO proširuje godišnje asortiman i stavlja akcenat na tržište rasvete.

Studio davidpompa