PRIVATNOST

Sadržaj ovog sajta je zaštićen autorskim pravom za GLOBO Handels GmbH.

Sva prava su zadržana.

Sa izuzetkom ponuđenog skidanja sadržaja za upotrebu u originalnoj verziji, korišćenje tekstova i slika, čak i u izuzecima, bez prethodnog pismenog odobrenja od GLOBO Handels GmbH, je u suprotnosti sa propisima i autorskim pravima i zato je ilegalno.
Ovo se posebno odnosi na sva prava kao što su umnožavanje, prevođenje ili korišćenje u elektronskim sistemima. Na našem web sajtu, pojavljuju se robne mark e kao i druga prepoznatljiva obeležja. Čak iako nisu označene kao takve, važeći su odgovarajući zakonski propisi.